niedziela, 16 grudnia 2018
# 388

Ksawery Balczewski

1828 – 1889 Coetus: I sem. 1851 r.

s. Gabriela, nauczyciel gimn. w Kaliszu