piatek, 13 września 2019
# 387

Leon Dąbrowski

1830 -1912 Coetus: I sem. 1851 r.

s. Adama, nauczyciel gimn. w Słucku. Za powst 1863 r. zesłany