poniedziałek, 27 maja 2019
# 1307

Leon Mackiewicz

1899 – 1921 Coetus: II sem. 1919/ 1920

s. Konrada, brat Konstantego (1220), pierwszy prezes Konwentu w Wilnie, ochotnik WP (1919 – 20)