niedziela, 26 maja 2019
# 1269

Leon Malhomme de la Roche

1888 – 1940 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Mikołaja, konsul RP w Bytomiu, Opolu, Morawskiej Ostrawie, wicewojewoda katowicki, 23 IX 1939, aresztowany przez NKWD, wywieziony do ZSRR i zamordowany