środa, 22 maja 2019
# 620

Leon Mikulicz Radecki

1843 – 1891 Coetus: I sem. 1863 r.

s. Stanisława, brat Edwarda (563), ziemianin z gub. kowieńskiej, Prezes Rzymsko – Katolickiego Tow. Dobroczynności w Rydze