sobota, 29 lutego 2020
# 732

Leon Stortz

1839 – 1914 Coetus: I sem. 1875 r.

lekarz, praktykował w Dorpacie, zmarł w Warszawie