sobota, 18 maja 2019
# 174

Leopold Marcin Otto

1819 – 1882 Coetus: II sem. 1840

s. Jakuba, pastor e.a. Wybitna postać protestantyzmu polskiego