piatek, 15 listopada 2019
# 18
Brak zdjęcia

Leopold Tomaszewicz

1810 – ok. 1874 Coetus: II sem. 1828 r.

Syn Antoniego, uczestnik powstania listopadowego, emigrant, lekarz powiatowy w m. Kopyś, gdzie zmarł.