niedziela, 26 maja 2019
# 26
Brak zdjęcia

Lucjan Kostrowicki

1809 – 1867 Coetus: II sem. 1829 r.

s. Samuela, uczestnik powst listopadowego, ziemianin. Wg ustnej tradycji konwentowej był inicjatorem gremialnego pójścia 17 konwentowiczów do powstania listopadowego