niedziela, 19 maja 2019
# 621

Ludwik Chodakowski

1843 – 1912 Coetus: I sem. 1864 r.

s. Aleksandra, lekarz w Birżach