poniedziałek, 17 grudnia 2018
# 377

Ludwik Skarbek-Puczniewski

1832 – 1878 Coetus: II sem. 1850 r.

lekarz, ziemianin w pow. brzesko – litewskim