czwartek, 23 maja 2019
# 275

Ludwik Teichmann-Stawiarski

1823 – 1895 Coetus: I sem. 1847 r.

s. Jakuba, anatom, prof. i rektor U. J., v-prezes AU