piatek, 15 listopada 2019
# 974

Marceli Jakubowski

1864 – ok. 1928 Coetus: II sem. 1886 r.

s. Seweryna, lekarz na Podolu i w Dęblinie (?)