niedziela, 26 maja 2019
# 2

Marcin Reczyński

1802 – 1879 Coetus: I sem. 1828 r.

s. Stefana. Studiował teologię na Uniw. w Marburgu, należał tam do Burschenschaftu, następnie był studentem Uniw. Wileńskiego, aresztowany w 1821 r (krótko) za kontakty z Związkiem Burszów Polskich na Uniw. Warszawskim. Nauczyciel, dyr. szkoły w Kiejdanach.