sobota, 01 sierpnia 2020
# 1038

Marian Koziełł-Poklewski

1865 – 1937 Coetus: I sem. 1889 r.

s. Władysława, brat Józefa (995), stryj Władysława (1399) i Bohdana (1434), ziemianin w pow. brasławskim