poniedziałek, 27 maja 2019
# 1302

Marian Skarbek – Stefanowski

1897 – 1979 Coetus: II sem. 1916 r.

– s. Jana przewiózł majątek ruchomy K! z Dorpatu do Wilna. Lekarz, rektor AM w Łodzi. W czasie powst. Warszawskiego naczelny lek. szpit. powstańczego (Lwowska 13)