piatek, 28 lutego 2020
# 1022

Marian Szachno

1870 – 1923 Coetus: II sem. 1888 r.

s. Bronisława, brat Bohdana (1001), ziemianin w Inflantach, POW, ochotnik WP w l. 1919 – 20