niedziela, 26 maja 2019
# 1059

Michał Jastrzębski II

1872 – 1930 Coetus: II sem. 1890 r.

s. Waldemara, ziemianin, Prezes Pol. Tow. Łowieckiego, czł. Zarządu sp. akc. Drzewnego Przemysłu i Handlu, Współzałożyciel głośnej spółki „Len Polski”