sobota, 15 grudnia 2018
# 261

Michał Jerzy Weyssenhoff

1828 – 1866 Coetus: I sem. 1846

s. Franciszka, ziemianin, maj. Jużynty w pow. wiłkomierskim