niedziela, 26 maja 2019
# 1057

Mieczysław Kosielski

1866 – po 1939 ? Coetus: II sem. 1890 r.

s. Karola, Dyr. Towarzystwa Kredytowego w Lwowie