czwartek, 23 maja 2019
# 1283

Mikołaj Kaszyn

1895 – 1977 Coetus: II sem. 1913 r.

s. Wiaczesława, inicjator utworzenia filii K! w Poznaniu. Ochotnik WP 1920, ppor, lekarz. spiker, aktor. W czasie powst warsz. w cywilnej służbie sanit. – Krzyż Walecznych