niedziela, 26 maja 2019
# 1050
Brak zdjęcia

Oskar Geldner (Göldner)

1866 – ? Coetus: I sem. 1890 r.

s. Mikołaja, aptekarz w Telszach