niedziela, 26 maja 2019
# 1091

Paweł Jakubenas

1871 – 1953 Coetus: II sem. 1893 r.

s. Chrystiana, pastor.e.r., prof. Uniw. Witolda Wlk. w Kownie, superintendent Litwy. Uniknął represji bolszewickich emigrując do Szwajcarii