poniedziałek, 20 maja 2019
# 238

Romuald Kuncewicz

1825 – 1855 Coetus: II sem. 1844 r.

s. Krzysztofa, pastor e.r., nauczyciel gimnazjum w Słucku