poniedziałek, 27 maja 2019
# 899

Stanisław bar. Manteuffel-Szöge

1861 – 1937 Coetus: I sem. 1883 r.

s. Ryszarda, brat Leona (925), Józefa (1015) i Ignacego (1085), ziemianin z gub. witebskiej (później w Warszawie), pozostawił wspomnienia