niedziela, 26 maja 2019
# 1169

Stanisław Brzeziński

1882 – 1944 Coetus: II sem. 1906 r.

s. Teofila, naucz. gimn. poległ w Powst. Warszawskim 8 VIII