czwartek, 17 września 2020
# 1319

Stanisław Chalecki

1896 – 1963 Coetus: II sem. 1919/ 1920

s. Stanisława, współautor Memoriału w sprawie sanacji K! (23 I 1922), ochotnik WP (1918 – 20), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. W AK, aresztowany przez NKWD w 1944 r. i wysłany do obozu w Ostaszkowie. Do kraju wrócił w 1947 r.