wtorek, 21 maja 2019
# 1287

Stanisław Chrapowicki

1891-1949 Coetus: II sem. 1913 r.

s. Włodzimierza. W I woj, św., zmobilizowany w armii ros. Od 1918 w Polsce w MSWojsk. w dep. Szkolnictwa, pracował przy formowaniu szkół wojskowych. Sędzia w Częstochowie, po 1948 r. notariusz w Piotrkowie