piatek, 24 maja 2019
# 1230

Stanisław Falkowski II

1884 – 1939 Coetus: I sem. 1909 r.

s. Adolfa, ochotnik WP (1920 – 21), kpt WP, prezes Sądu Okręgowego w Pińsku, aresztowany i zamordowany przez bolszewików 18 IX (w czasie konwoju)