niedziela, 19 maja 2019
# 1304

Stanisław Jasieński

1896 – 1942 Coetus: II sem. 1916 r.

s. Stanisława, pierwszy olderman „wileński”. Ochotnik WP 1920, ziemianin, aresztowany w 1940 r., wywieziony wraz z rodziną do ZSRR – zmarł na tyfus w Barnaule