czwartek, 23 maja 2019
# 1264

Stanisław Linke

1892 – 1939 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Juliusza, lekarz , ppłk. WP, zmarł z ran 3 X w bitwie pod Kutnem