niedziela, 26 maja 2019
# 1268

Stanisław Piotrowski

1891 – 1939 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Antoniego, drugi olderman „wileński”. Ochotnik WP (1919 – 21), odzn. Krzyżem Walecznych, rtm. 13 p. uł. sędzia Sądu Grodzkiego w Mołodecznie, zamordowany przez bolszewików 18 IX