środa, 22 maja 2019
# 776

Stanisław Skirmuntt

1857 – po 1931 Coetus: II sem. 1877 r.

s. Konstantego, brat Kazimierza (794), autor muzyki do farsy J. Weyssenhoffa „Fuks”, ziemianin z pow. pińskiego