piatek, 24 maja 2019
# 1043

Stanisław Zaleski

1867 – 1933 Coetus: II sem. 1889 r.

s. Władysława, dr chemii, przemysłowiec , kolekcjoner minerałów