poniedziałek, 10 grudnia 2018
# 1

Stefan Lipiński

1805 – 1879 Coetus: I sem. 1828 r.

syn Józefa, brat Tomasza (AP #30), pastor e.r. gen. superintendent w Wilnie. Ordynował na śmierć Sz. Konarskiego.