czwartek, 23 maja 2019
# 1236

Stefan Różycki

1886 – 1953 Coetus: II sem. 1909 r.

s. Salezego, lekarz – anatom, prof. Uniw. w Lwowie i Poznaniu (tam także dziekan), działacz sanacyjny (Związek Naprawy Rzeczypospolitej). W czasie okupacji w W-wie, m.in. w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Po wojnie wrócił na Uniw. Poznański. W Poznaniu jest ul. jego imienia