środa, 16 października 2019
# 1213

Stefan Stypiński

1885 – 1958 Coetus: I sem. 1908 r.

s. Józefa, z gub. warszawskiej (pow. Błonie), radca prawny w Min. Sprawiedliwości