sobota, 27 lutego 2021
# 1216

Tadeusz Błażejewicz

1884 – 1966 Coetus: I sem. 1908 r.

s. Zygmunta, przed wyzwoleniem w ruchu młodzieżowym. W 1918 r. dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej. Od 1922 r. poseł na sejm RP kilku kadencji. Członek Nar. Dem. Stronnictwa Pracy. Redaktor tygodnika „Hasło”. W czasie II wojny w konspiracji. Po wojnie kierownik Biblioteki PWSM – Łódź