poniedziałek, 20 maja 2019
# 1161

Tadeusz Hamburg

1881 – 1932 Coetus: II sem. 1904 r.

s. Adama, z pow. kieleckiego, studiował matematykę, później nauczyciel