sobota, 15 grudnia 2018
# 1282

Tadeusz Tyszkiewicz

1891-1937 Coetus: II sem. 1913 r.

s. Ignacego, lekarz, kpt. WP, zasłużony dla Kazimierza Dolnego, gdzie jest ulica jego imienia.