niedziela, 26 maja 2019
# 1252
Brak zdjęcia

Tadeusz Wierzbowski

1892 – 1920 Coetus: II sem. 1910 r.

s. Stanisława, kpt WP, sędzia śledczy poległ w czasie polskiej ofensywy 25 VIII