sobota, 08 sierpnia 2020
# 1499

Tadeusz Zadora-Ciszewski

1914 – 1940 Coetus: I sem. 1936/37

s. Mirosława, ppor. WP, żołnierz września, jeniec sowiecki w obozie w Kozielsku, zamordowany w Katyniu

Fotografie