piatek, 24 maja 2019
# 799

Tomasz Potocki

1860 – 1913 Coetus: II sem. 1878 r.

s. Antoniego, brat Karola (798), ziemianin w suwalskiem, działacz gosp., wspierał finansowo budowę Teatru Polskiego w Warszawie, literat.

Fotografie