sobota, 25 maja 2019
# 1380

Tomasz Trynkowski

1903 – 1967 Coetus: I sem. 1924/1925

s. Mikołaja, ochotnik WP (1920), pracownik Wil. Banku Ziemskiego. Zmarł w Otwocku