piatek, 15 listopada 2019
# 4
Brak zdjęcia

Tytus Kurnatowski

1802 – 1845 Coetus: I sem. 1828 r.

s. Jana, kuzyn Henryka (12), przed Dorpatem stud. Uniw. Wileńskiego. Pastor e.r., wicesuperintendent w Wilnie.