niedziela, 26 maja 2019
# 1084
Brak zdjęcia

Wacław Brykner

1868 – 1949 Coetus: I sem. 1893 r.

s. Józefa, chemik, wykładowca na Politechnice, w Szkole Wawelberga i Rotwanda, oraz w Wyższej Szkole Ogrodniczej w W-wie