piatek, 24 maja 2019
# 1286

Wacław Trószyński

1892 – 1970 Coetus: II sem. 1913 r.

s. Józefa, brat Jana (1297), ochotnik WP (1918 – 20), przemysłowiec w Warszawie