poniedziałek, 27 maja 2019
# 805

Waldemar Starzeński

1859 – 1904 Coetus: I sem. 1879 r.

s. Wiktora, ziemianin z Białostocczyzny