sobota, 15 grudnia 2018
# 805

Waldemar Starzeński

1859 – 1904 Coetus: I sem. 1879 r.

s. Wiktora, ziemianin z Białostocczyzny