poniedziałek, 17 grudnia 2018
# 60
Brak zdjęcia

Walery Waszkiewicz

1816 – ? Coetus: II sem. 1833 r.

urzędnik w guberni grodzieńskiej i Saratowie