czwartek, 23 maja 2019
# 1176

Wiesław Świerczyński

1882 – 1919 Coetus: I sem. 1907 r.

s. Józefa, z Kaliskiego, lekarz. Wystąpił z K! 19 IX 1908 r.